Diplomky 13

autor textu: Eva Mráziková
rok vydání: 2013
vydavatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu
typ dokumentu: tisková zpráva
počet stran: (2)
jazyk: český
rozměry: 297 x 210