Perverzita pomluvy

autor: Xénia Hoffmeisterová
rok: 1999
typ dokumentu: obraz
rozměry: 2000 x 1500