Dětské hry

autor: Václav Chochola
rok: 1959
typ dokumentu: fotografie