Detvanci na kládách

autor: Miloš Jiránek
rok: 1904
typ dokumentu: obraz
rozměry: 200 x 385