Depozit I, Kancelář

rok vydání: 2000
typ dokumentu: instalace
rozměry: 900 x 200 x 160 cm