Paradisea Apoda

autor: Max Švabinský
rok: 1901
typ dokumentu: kresba
rozměry: 720 x 500