Památník židovských obětí nacismu - detail

autor: Václav Boštík, Jiří John
rok: 1954 - 1958
typ dokumentu: architektonická realizace