Pestrá krajina

autor: Ludmila Padrtová
rok: 1958
typ dokumentu: obraz
rozměry: 33 x 39,5 cm