Dar

autor: Jindřich Štyrský
rok: 1937
typ dokumentu: obraz
rozměry: 525 x 415