Pavel Maria Smejkal: Osudové krajiny

rok vydání: 2012
vydavatel: Výstavní síň Viléma Wünscheho
typ dokumentu: pozvánka autorská
počet stran: 1
počet reprodukcí: 1
jazyk: český
rozměry: 148 x 105