Paměť místa

rok vydání: 2005
typ dokumentu: instalace
rozměry: 225 x 290 x 210 cm

poznámka:
Práce na sympoziu Místa paměti, augustiniánský klášter ve Šternberku