Passagen / Passages

rok vydání: 1995
vydavatel: Pro Helvetia (Schweizer Kulturstiftung)
typ dokumentu: periodikum
číslo: 18
počet stran: 56
ISBN: 3-908102-98-7
jazyk: německý

poznámka:
Tisk: erni satz + druck AG, Kaltbrunn
Dle výtisku v Universitätsbibliothek Basel, Zeitschriftenmagazin. Signatur: Lit Zs 791:18.