Ulice v Uherském Hradišti

autor: Vladislav Vaculka
rok: 1946
typ dokumentu: obraz
rozměry: 33 x 41 cm