Básně psané v Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen und Krisen

autor textu: Antonín Mareš
typ dokumentu: www
jazyk: český
web: Básně psané v Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen und Krisen

poznámka:
dostupné 2014/05/01
básně a obrazy