S.V.U. Mánes 1900-1947

osoba, narození
Brát Milan
Koliš Jiří 5. 5. 1953