Na Dušičky

autor: Joža Uprka
rok: 1897
typ dokumentu: obraz