A reconstruçao de Lisboa, o urbanismi da cidade antes e depois do terramoto de 1755 / Přestavba Lisabonu, urbanismus města před a po zemětřesení z roku 1755

strana: 0-0
rok vydání: 2005
typ dokumentu: pozvánka kolektivní
jazyk: český
rozměry: 99 x 210

poznámka:
uveden program dne