Darstellung des Anblicks des unbekannten Heiligen

autor: Mikuláš Medek
rok: 1967
typ dokumentu: obraz
rozměry: 162 x 105 cm

poznámka:
zatím se nepodařílo obraz ztotožnit