Allgemeines Künstler-Lexikon

autor textu: Jan Baleka
rok vydání: 1983
typ dokumentu: encyklopedie/slovník
díl, svazek: 1
jazyk: německý

poznámka:
založeno dle Bibliografie Jan Baleka - 90626 - bez udání konkrétních hesel