Derviš a smrt

autor publikace: Olga Spalová
autor textu: Dušan Karpatský
strana: 0-0
rok vydání: 1969
vydavatel: Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
typ dokumentu: kniha
vydání: 1.
díl, svazek: 274.
počet stran: 309, (3)
edice: 79
jazyk: český
náklad: 52 000
rozměry: 205 x 138

poznámka:
Psychologický a politicko-filosofický román z prostředí Sarajeva v
době před blížícím se pádem turecké moci, dílo jugoslávského (bosenského) spisovatele, odměněné cenou města Sarajeva a dvěma cenami dalšími. Jeho pozadí tvoříhrůzný obraz Bosny poseté žaláři a opředené sítěmi placených špehů a udavačů a jeho základní fabuli pak zvrat v myšlení a jednání, který v životě až dosud bohabojného dervišského šejcha působí politická vražda jeho bratra. Dílo lze charakterizovat jako zrání a proměnu pokorného sluhy nespravedlivé spravedlnosti ve vykonavatele spravedlnosti po zákonu svědomí
(Dušan Karpatský).