Básník a múza

autor: Miroslav Oliva
rok: 2014
typ dokumentu: dílo
rozměry: 41 cm