Alexander Walter: Z keramickéj tvorby

autor textu: Libor Šturc
rok vydání: 1989
vydavatel: Galéria umenia Nové Zámky
typ dokumentu: katalogová pozvánka
počet stran: 6
počet reprodukcí: 2 čb
jazyk: slovenský
rozměry: 210 x 100