Ülo Sooster

osoba, narození
Sooster Julo 17. 10. 1924