Údolí Loiry - Oudon

autor: Miroslav Konrád
rok: 2014
typ dokumentu: obraz