Na břehu světa

autor publikace: Octavio Paz
autor textu: Lumír Čivrný
strana: 0-0
rok vydání: 1966
vydavatel: Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
typ dokumentu: kniha
vydání: 1.
díl, svazek: 48.
počet stran: (2), 115, (5), obálka
edice: 115
jazyk: český
náklad: 1 200
rozměry: 197 x 123

poznámka:
Soubor veršů dnes nejvýznamnějšího mexického básníka, esejisty a
kritika, jenž - říká překladatel a znalec jeho života a tvorby - "celým svým pojetím básnické tvorby nejcílevědoměji pracuje pro zítřek skutečné světové literatury, takové která bude do nejjemnějších nervů prosycena vědomím jednoty a sounáležitosti všech národů světa". Výbor obsahuje též báseň Sluneční kámen, jednu z největších básnických skladeb vytvořených po druhé světové válce.
zdroj - www.nkp.cz
portrét O.P. v protititulu - Marie José Tramini