Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts

rok vydání: 1983
vydavatel: Museum Bochum
typ dokumentu: pozvánka kolektivní
počet stran: (4)
počet reprodukcí: 1 b
jazyk: německý
rozměry: 245 x 195