Die Presse

rok vydání: 1992/12/14
typ dokumentu: periodikum
jazyk: německý