Dějiny Jugoslávie

autor publikace: Václav Žáček, Veselin Starčević
autor textu: Václav Žáček
rok vydání: 1970
vydavatel: Svoboda, nakladatelství
typ dokumentu: kniha
vydání: 1.
počet stran: 513, (24 fotografických příloh), (3), vazba, ,přebal
jazyk: český

poznámka:
založeno podle NK, doplnit, dohledat
Jmenný rejstřík
-
První syntetické populárně vědecké dílo přehledně zpracovává dějiny národů Jugoslávie od jejich počátků až po rok 1945. Zabývá se především událostmi politickými, sociálními a hospodářskými a pro období 7.-18. století stejnouměrou i kulturními. Historická látka je rozvržena tak, aby nebyly opomenuty vedle vývoje centrálních krajů země ani děje v periferních oblastech. Kromě V. Žáčka a V. Starčeviće se na práci podíleli B. Zástěrová, L. Havlík, M.Loos, J.Kabrda, M. Šesták, R. Havránková, M. Tejchman a J. Opat.