Die Presse

rok vydání: 1977/12/21
typ dokumentu: periodikum
číslo: 8923
jazyk: německý

poznámka:
neročníkováno