Die Frau

rok vydání: 1982/12/18
typ dokumentu: periodikum
jazyk: německý