Balkon mit Fächer

autor publikace: Rudi H. Fuchs, Roland H. Wiegenstein
rok vydání: 1988
typ dokumentu: katalog kolektivní
počet stran: 164
jazyk: německý

poznámka:
Sekal zmíněn v chronologii na s. 162.