Andulička

osoba, narození
Hašler Karel 31. 10. 1879