Naděžda Konstantinovna Krupská

osoba, narození, poznámka
Barešová Alena 18. 11. 1939,