Na sovětských polích se rodí štěstí

autor publikace: Fedir Dubkoveckyj
strana: 0-0
rok vydání: 1950
vydavatel: Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Brázda, nakladatelství československých zemědělců
typ dokumentu: kniha
vydání: 1.
počet stran: 116, (4), 5 obrazových příloh, obálka
jazyk: český
náklad: 30 000

poznámka:
Průkopník kolchozního hnutí na Ukrajině, který se proslavil jako předseda kolchozu Zdobutok Žovtňa, vypravuje o těžkých začátcích kolchozů v roce 1922.
zpracováno podle bibliografického katalogu Svět sovětů 1945-1965