Na sovětských polích se rodí štěstí

autor publikace: Fedir Dubkoveckyj
strana: 0-0
rok vydání: 1950
vydavatel: Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Brázda, nakladatelství československých zemědělců
typ dokumentu: kniha
vydání: 2.
počet stran: 115, (3), 4 obrazové příliohy
náklad: 50 750

poznámka:
Průkopník kolchozního hnutí na Ukrajině, který se proslavil jako předseda kolchozu Zdobutok Žovtňa, vypravuje o těžkých začátcích kolchozů v roce 1922.
zpracováno podle bibliografického katalogu Svět sovětů 1945-1965