A.S.Makarenko

autor textu: Anton Semenovič Makarenko, Petr Denk
strana: 0-0
rok vydání: 1950
vydavatel: Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství
typ dokumentu: antologie/sborník
vydání: 1.
díl, svazek: 2.
počet stran: 131, (9), vazba, přebal
edice: 171
jazyk: český
náklad: 9 000

poznámka:
Soubor 9 statí sovět. odborníků o život. osudech A.S.M. (M.E. Bobrovská), o "Pedagogické básni. (V. Smirnová), o A.S.M. jako pedagogovi (V. Jermilov, N.A. Ljalin), o ideově polit. základu pedag. názorů A.S.M. (A.G. Ter-Gevondjan), o dialekt. mater. jako základu pedag. soustavy A.S.M. (V.N. Kolbanovskij), o vlastenectví A.S.M. (V. Gurman), o Makarenkovi jako psychologu (V.N. Kolbanovskij), o názorech A.S.M. na výchovu v sovět. rodině (A.M. Gelmont). - Z korespondence M. s A.M. Gorkým a L.V. Konisevičem, odpověď býv. M. chovanců kritikovi F. Levinovi, doslov pořadatelův.Studie a články sovětských odborníků o životě a díle A.S.Makarenka. Doplněno Makarenkovou korespondencí, rejstříkem, poznámkami, odkazy na literaturu.