Anglická episoda

autor publikace: Charles Poulsen
autor textu: William Gallacher
strana: 0-0
rok vydání: 1952
vydavatel: Svoboda, nakladatelství
typ dokumentu: kniha
vydání: 1. autorizované
díl, svazek: 104.
počet stran: (4, předsádky), 422, (6), vazba, přebal
edice: 133
jazyk: český
náklad: 12 400
rozměry: 165 x 105

poznámka:
-
Historický román, seznamující s těžkými životními podmínkami anglic. selského lidu v 2. pol. 14. stol. a s revoluční činností Velkého sdružení, založeného Johnem Ballem z Kentu, jejímž výsledkem bylo vypuknutí selské vzpoury v roce 1381. Bezprostředním podnětem k povstání byla "daň z hlavy", kterou vláda zavedla ve snaze vydřít z lidu poslední peníz na války s Francií. Nevolníci súčtovali se svými vykořisťovateli na vsích a v nespočetných zástupech táhli do Londýna, aby předložili své požadavky 16letému králi Richardu II., o němž věřili, že pečuje o jejich blaho a že pouze špatní rádcové jsou vinni jejich utrpením. Král vydal povstalcům listiny svobod pro jednotlivé kraje a intrikami a falešnými sliby je přiměl k návratu do vsí. Jakmile se jich většina rozešla, dal zrádně zavraždit selského vůdce Wata Tylera a Johna Balla dal uvěznit a později popravit. Krátká episoda svobody anglic. lidu skončila nemilosrdným rozdrcením povstání.
zdoj - www.nkp.cz