Na jednom okrese

autor publikace: Valentin Vladimirovič Ovečkin
autor textu: Milan Jungmann
rok vydání: 1956
vydavatel: Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství
typ dokumentu: kniha
vydání: 2.
díl, svazek: 2
počet stran: 148, (6), obálka
edice: 755
náklad: 30 400
rozměry: 203 x 148

poznámka:
-
Svazek čtyř črt s vnitřní souvislostí, jež svou podnětností, kritičností, občanskou přímostí i uměleckou naléhavostí vzbudily značnou pozornost všech čtenářů. Podává pravdivý obraz života na současné, sovětské kolchozní vesnici. Nelíčí jen dosažené úspěchy, ale nezamlčuje ani obtíže a nedostatky, útočí proti zbabělcům, lenochům, sobcům, byrokratům a kariéristům, jejichž pracovní metody vynikají sice efektností a gesty, ve skutečnosti však poškozují zájmy státu a diskreditují politiku strany. Na rozporu mezi hlavními postavami děje, čestného a obětavého funkcionáře Martynova a licoměrného kariéristy Borzova je zobrazeno vlastně střetnutí dvou koncepcí budování socialismu: na jedné straně u Borzova byrokratické metody, diktát místo přesvědčování, slepá poslušnost a formalismus, na druhé straně u Martynova leninské metody práce, kritika, výměna názorů a myšlenek mezi pracujícími lidmi a vedením strany, probouzení pocitů hospodářů, odpovědných za osudy socialismu. Ze závěru končícího vítězstvím Martynovovým, vyznívá autorova láska k sovětskému lidu, jeho důvěru ve spravedlnost a sílu sovětského zřízení.
nkp.cz