Almanach. Studentský kolínský klub mladých, 1898 - 1923

rok vydání: 1924
typ dokumentu: periodikum