Amor a Psyche

autor publikace: Milada Součková
rok vydání: 1937
vydavatel: Jaroslav Tožička
typ dokumentu: kniha
jazyk: český

poznámka:
edice Dobré knihy, sv. 11
založeno dle bibliografie v katalogu Zdenek Rykr 1900–1940, Elegie avantgardy