Učitelka Voroničevová

osoba, narození
Leontějova T.