Adrian de Fries v Praze

periodikum
název (podnázev), rok vydání, číslo, ročník, ISSN
Umění (časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV), 1968/05, 3, 16, ""