Alegorie výchovy mládeže v díle F. A. Maulbertsche

strana: 348-367
rok vydání: 1978
typ dokumentu: podřazený dokument
počet stran: 20
počet reprodukcí: 13 čb
nadřazený dokument: Umění, časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV