Die weltgeschichtliche Bedeutung der Grossen sozialistischen Oktoberrevolution

autor publikace: Štefan Rais
strana: 0-0
rok vydání: 1952
vydavatel: Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství
typ dokumentu: kniha
počet stran: 34, (1)
jazyk: německý
náklad: 5 000

poznámka:
Pojednání o významu Řijnové revoluce jako historickém přelomu dějin.
zpracováno podle bibliografického katalogu Svět sovětů 1945-1965