Barbara Kruger

osoba, narození
McEvilley Thomas 13. 7. 1939