Baladické světy Jaroslava Panušky

instituce, obec
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem (Litoměřice)