Se Sovětským svazem za trvalý mír ve světě

strana: 0-0
rok vydání: 1953
vydavatel: Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství
typ dokumentu: antologie/sborník
vydání: 1.
počet stran: 47, (1)
jazyk: český
náklad: 20 400

poznámka:
Přehled mírové politiky SSSR od Velké říjnové socialistické revoluce a podrobnější výklad jednotlivých jejích etap.
zpracováno podle bibliografického katalogu Svět sovětů 1945-1965