Nákup uměleckých děl v SSSR

periodikum
název (podnázev), rok vydání, číslo, ročník, ISSN
Výtvarná práce (15-16), 1963/09/07, 15-16, 11,