pf 1995 - Státní galerie výtvarného umění v Chebu - Šťastný nový rok / Staatsgalerie der bildenden Künste, Cheb - Ein Glückliches neues Jahr / The State Gallery of Art, Cheb - Happy New Year

rok: 1995
vydavatel: Státní galerie výtvarného umění v Chebu
typ dokumentu: PF
počet stran: (4)
počet reprodukcí: 1 bar. - Jindřich Štyrský (1899-1942), V mlze, 1927
jazyk: anglický
rozměry: 210 x 148