Paul Baleka: Landschaften, Aquarelle, Zeichnungen

autor textu: Jan Baleka
rok vydání: 1988
typ dokumentu: katalog autorský
jazyk: německý

poznámka:
Založeno dle Bibliografie Jan Baleka – 90626